0,00€ Αγορά

Όροι εγγύησης και εγγύηση καλής λειτουργίας

 • Αντλίες νερού
 • Αντλίες νερού επιφάνειας - υποβρύχιες πρέπει να ακολουθούνται κανόνες για την σωστή τοποθέτηση τους και να γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς (Αδειούχους εγακαταστάτες). Η μη τήρηση των κανονισμόν θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα ατόμων, αντικείμενων και έχει ως επακόλουθο τη διακοπή ισχύος της εγγύησης.
 • Επειδή οι πιθανές βλάβες στα ηλεκτρικά μέρη οφείλονται αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες π.χ: πτώση τάσεως, πτώση φάσης, παλαιότητα ηλεκτρικού πίνακα κ.α η εγγύηση δε καλύπτει τα ηλεκτρικά μέρη της αντλίας
 • Δε μειώνουμε ποτέ την εισαγωγή της αντλίας
 • Απαγορεύεται η πρόσβαση σε μη αρμοδία άτομα της αντλίας
 • Τηρούνται τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στη πινακίδα της αντλίας
 • Χρησιμοποιείται ξεχωριστά τροφοδοσία για την αντλία και τοποθετείται πίνακας προστασίας (ρελέ, θερμικό, έλεγχος νερού κ.α) ο οποίος βοηθά στη προστασία της αντλίας και του χειρισμού αυτής
 • Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας όλα τα προϊόντα λυμάτων που επιστρέφονται προς έλεγχο μετά από χρήση στην εταιρία μας ή σε τεχνικό τμήμα της αντίστοιχης αντιπροσωπίας θα πρέπει έχουν αποστραγγιστεί, καθαριστεί και απολυμανθεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
 • Ηλεκτρικά εργαλεία
 • Ελάχιστος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας είναι το ένα (1) έτος.
 • Οι αντιπροσωπείες επώνυμων εταιρειών (BOSCH,DEWALT κ.α) δίνουν σε κάποια προϊόντα τους την δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης  πέρα του ενός έτους. (Όλες οι πληροφορίες υπάρχουν στα site των εταιρειών που υπάρχουν στη χώρα μας).
 • Υποχρέωση του αγοραστή είναι να ακολουθεί τους ενδεδειγμένους τρόπους λειτουργίας των προϊόντων και να κρατά το αποδεικτικό αγοράς (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης). Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν κατά περίπτωση τον αγοραστή και σύμφωνα πάντα με την πολιτική της κάθε αντιπροσωπείας.
 • Η εγγύηση των εργαλείων δεν καλύπτει τσοκ - διακόπτη - καλώδια.
 • Οι μπαταρίες και οι φορτιστές έχουν διαφορετική εγγύηση, η οποία ξεκινά από τους έξι (6) μήνες και φτάνει μέχρι τα δύο (2) χρόνια. (Ενημέρωση στα site των εταιρειών)
 • Όλα τα προϊόντα, εκτός των αναλωσίμων έχουν ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από την αντίστοιχη Ελληνική αντιπροσωπεία.